Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum zverejnenia: 21.január 2020

Dátum uzavretia: 20.január 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 36,96

Dodávateľ: PP PROTECT s.r.o.

IČO: 48039365

Adresa: Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce

Stiahnuť: