Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 15.marec 2018

Dátum uzavretia: 15.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 3 080,00

Dodávateľ: Pavol Popaďak GEO-POL

IČO: 34896821

Adresa: Hlavná 115/129, 094 14 Sečovská Polianka

Stiahnuť: