Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2020

Dátum zverejnenia: 18.september 2020

Dátum uzavretia: 18.september 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 9/2020

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: