Názov a predmet zmluvy: Zmluva o pripojení k IS DCOM

Dátum zverejnenia: 17.október 2016

Dátum uzavretia: 10.október 2016

Číslo zmluvy/dodatku: ZLP-2016-1018-miniDCOM+

Suma: 0,00

Dodávateľ: DEUS

IČO: 45736359

Adresa: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Stiahnuť: