Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 03.júl 2019

Dátum uzavretia: 03.júl 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 1/7/2019

Suma: 13 826,40

Dodávateľ: DOOR WOOD, s.r.o.

IČO: 36492833

Adresa: Hencovská 1834, 093 02 Hencovce

Stiahnuť: