Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení SOU

Dátum zverejnenia: 31.január 2019

Dátum uzavretia: 31.január 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 10

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: