Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pre národný projekt "Podpora vysporiadania pozemkov v MRK

Dátum zverejnenia: 20.december 2018

Dátum uzavretia: 20.december 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: