Názov a predmet zmluvy: Mandátna zmluva - výber dodávateľa na zabezpečenie procesu VO

Dátum zverejnenia: 26.jún 2018

Dátum uzavretia: 26.jún 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 1 200,00

Dodávateľ: Mediinvest Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: Lipová 15, 082 21 Veľký šariš

Stiahnuť: