Popis fakturovaného plnenia: Zmesový komunálny odpad 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,00 € s DPH

Identifikátor: 15942/17

Dátum doručenia: 07.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Fura s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211451