Popis fakturovaného plnenia: Vystúpenie pred sv. jánom

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 440,00 € s DPH

Identifikátor: 08/2017

Dátum doručenia: 20.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 24.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Drišľak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vechec 433, 094 12 Vechec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36499234