Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie žiadosti o NFP Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Soľ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 140,00 € s DPH

Identifikátor: 2017008

Dátum doručenia: 4.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Euroleader Consulting, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 12, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 47878452