Popis fakturovaného plnenia: Úrok z omeškania

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,92 € s DPH

Identifikátor: 7830006156

Dátum doručenia: 25.január. 2016

Dátum zverejnenia: 1.február. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211222