Popis fakturovaného plnenia: Vodné-stočné 9bj, posil., MŠ, OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 910,73 € s DPH

Identifikátor: 2122529409

Dátum doručenia: 26.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 24.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460