Popis fakturovaného plnenia: Tlač vstupeniek - obecná akcia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,60 € s DPH

Identifikátor: 1730214

Dátum doručenia: 17.október. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Publicity s.r.o.

Adresa dodávateľa: Honského 1115, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 47172401