Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky OcÚ 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,31 € s DPH

Identifikátor: 5100046393

Dátum doručenia: 06.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovak Telecom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469