Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky OcÚ 4/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,54 € s DPH

Identifikátor: 5796003385

Dátum doručenia: 09.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469