Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 4/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,56 € s DPH

Identifikátor: 2795027712

Dátum doručenia: 10.apríl. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469