Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 9/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,44 € s DPH

Identifikátor: 9789324125

Dátum doručenia: 5.október. 2016

Dátum zverejnenia: 13.október. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469