Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 6/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,00 € s DPH

Identifikátor: 6775332083

Dátum doručenia: 8.júl. 2015

Dátum zverejnenia: 14.júl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469