Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 1/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,04 € s DPH

Identifikátor: 0781898146

Dátum doručenia: 11.február. 2016

Dátum zverejnenia: 17.február. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469