Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 5/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,59 € s DPH

Identifikátor: 9785631032

Dátum doručenia: 8.jún. 2016

Dátum zverejnenia: 14.júl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469