Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 10/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,59 € s DPH

Identifikátor: 5790286737

Dátum doručenia: 7.november. 2016

Dátum zverejnenia: 6.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469