Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 10/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,92 € s DPH

Identifikátor: 0779187364

Dátum doručenia: 6.november. 2015

Dátum zverejnenia: 20.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469