Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie ÚPN O Soľ - návrh ZaD č.1

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 750,00 € s DPH

Identifikátor: 2017/11

Dátum doručenia: 27.september. 2017

Dátum zverejnenia: 13.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Invest Leasing s r. o.

Adresa dodávateľa: Duchnovičovo nám. 1, Prešov 080 01

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31413056