Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 9/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 685,00 € s DPH

Identifikátor: 7228724003

Dátum doručenia: 2.september. 2016

Dátum zverejnenia: 27.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256