Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 552,00 € s DPH

Identifikátor: 7273266626

Dátum doručenia: 8.apríl. 2015

Dátum zverejnenia: 8.apríl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256