Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 12/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 587,00 € s DPH

Identifikátor: 73135611809

Dátum doručenia: 6.december. 2016

Dátum zverejnenia: 12.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256