Popis fakturovaného plnenia: NBNS 9bj - podlah. kúrenie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 450,00 € s DPH

Identifikátor: 150204

Dátum doručenia: 11.máj. 2015

Dátum zverejnenia: 20.máj. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Sloveco

Adresa dodávateľa: Popradská 66, 040 11 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 17085918