Popis fakturovaného plnenia: PD - Výst. novej MŠ - inž. siete

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 860,00 € s DPH

Identifikátor: 201683

Dátum doručenia: 15.júl. 2016

Dátum zverejnenia: 16.august. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovak Medical Company, a.s.

Adresa dodávateľa: Duchovničovo námestie 1, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36486264