Popis fakturovaného plnenia: Dopravné ZŠ Soľ 12/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 824,70 € s DPH

Identifikátor: 038112

Dátum doručenia: 09.január. 2017

Dátum zverejnenia: 30.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332861