Popis fakturovaného plnenia: Rozmetadlo, vetikutátor UoZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,50 € s DPH

Identifikátor: 1700343

Dátum doručenia: 24.apríl. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825