Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov za rok 2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 000,00 € s DPH

Identifikátor: 20170017

Dátum doručenia: 16.február. 2017

Dátum zverejnenia: 22.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Agrodružstvo v Soli

Adresa dodávateľa: 094 35 Soľ

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36504459