Popis fakturovaného plnenia: Popl. za zabezp. kameru

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,00 € s DPH

Identifikátor: 540277902

Dátum doručenia: 29.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270