Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za mobil

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,26 € s DPH

Identifikátor: 5407011952

Dátum doručenia: 26.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270