Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za bankové služby - audit

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 € s DPH

Identifikátor: 6001751991

Dátum doručenia: 18.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VÚB banka

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 1, 825 11 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31320155