Popis fakturovaného plnenia: Poistná zmluva - plošina DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,00 € s DPH

Identifikátor: 6583179192

Dátum doručenia: 13.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Mäsiarska 601/11, 040 01 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441