Popis fakturovaného plnenia: Poistenie - zodpovednosť za škodu-Avia r. 2018

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 624,27 € s DPH

Identifikátor: 6587804135

Dátum doručenia: 20.október. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441