Popis fakturovaného plnenia: Plastová tabuľa obce pre MŠ, ZŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,60 € s DPH

Identifikátor: 17100134

Dátum doručenia: 20.január. 2017

Dátum zverejnenia: 31.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36754749