Popis fakturovaného plnenia: Pelety pre DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 € s DPH

Identifikátor: 2017030

Dátum doručenia: 20.november. 2017

Dátum zverejnenia: 23.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: PDJ s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Pod dolami 761/8, 093 02 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 50413738