Popis fakturovaného plnenia: Oprava pojazdovej kosačky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,44 € s DPH

Identifikátor: 20170268

Dátum doručenia: 03.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovpol SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orechová 847/1, 093 03 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36831557