Popis fakturovaného plnenia: Chladiaca vitrína - KD

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,99 € s DPH

Identifikátor: 910009906

Dátum doručenia: 6.máj. 2015

Dátum zverejnenia: 7.máj. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: OKAY SLOVAKIA

Adresa dodávateľa: Krajná 86, 821 04 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35825979