Popis fakturovaného plnenia: GM - Vystúpenie FS Bystrančan

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 € s DPH

Identifikátor: 3/2015

Dátum doručenia: 28.september. 2015

Dátum zverejnenia: 30.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Obec Bystré

Adresa dodávateľa: Bystré č. 98, 094 34 Bystré

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332275