Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie - umyvarky MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,91 € s DPH

Identifikátor: 21703964

Dátum doručenia: 16.september. 2016

Dátum zverejnenia: 28.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: NOMIland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36174319