Popis fakturovaného plnenia: Nebezpečný odpad 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,40 € s DPH

Identifikátor: 15943/17

Dátum doručenia: 07.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Fura s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211451