Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu kosačiek

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,20 € s DPH

Identifikátor: 1700781

Dátum doručenia: 30.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825