Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za zabez. kamery

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,00 € s DPH

Identifikátor: 5389561073

Dátum doručenia: 28.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270