Popis fakturovaného plnenia: Kom. cent. - elek. zab. systém

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 579,92 € s DPH

Identifikátor: 15135

Dátum doručenia: 27.august. 2015

Dátum zverejnenia: 3.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. Lubomír Samsely – SAMTEL

Adresa dodávateľa: Vlcie Doly 412, 08252, Dulova Ves

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44904843