Popis fakturovaného plnenia: Servis. služby - PC

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,64 € s DPH

Identifikátor: 162001009

Dátum doručenia: 22.január. 2016

Dátum zverejnenia: 1.február. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108