Popis fakturovaného plnenia: Prog. vybavenie OcÚ r. 2015

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,30 € s DPH

Identifikátor: 152702404

Dátum doručenia: 10.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 11.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108