Popis fakturovaného plnenia: Prog. vybavenie HDÚ- v15.01

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,76 € s DPH

Identifikátor: 152703125

Dátum doručenia: 10.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 11.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 08001 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108